HomeNiewiele podmiotów w należyty sposób i zgodny z interesami własnych lub obcych firm koncentruje się  na audycie i zwrotach nienależnie pobranych należności celnych, gdyż wymaga to odpowiednio dużej koncentracji sił i środków na wybranym obszarze działalności firmy oraz  stałego monitorowania ciągle zachodzących zmian w obszarze ceł.

Wykorzystując długoletnie doświadczenie doradzamy i rozwiązujemy problemy związane z obrotem gospodarczym z zagranicą, w szczególności w  dziedzinie ceł, handlu zagranicznego, logistyki, jak również kontroli eksportu.
Chcielibyśmy zaproponować Państwu obsługę w następujących obszarach:

- klasyfikacja i kontrola klasyfikacji towarów
- analizowanie problemów celnych i handlu zagranicznego przedsiębiorstw.

Możesz zyskać:

a)
na zwrotach nienależnie pobranych należności celnych,

b)
dzięki prawidłowemu stosowaniu ułatwień celnych oraz
c) zmniejszeniu ryzyka nałożenia kar finansowych ze strony instytucji państwowych.


Podstrony (1): Informacje o nas